BARBAKAN

05 - BARBAKAN

Kiedy mówimy o Barbakanie często mamy na myśli całość murów obronnych otaczających Stare Miasto. W rzeczywistości Barbakan stanowi bramę wjazdową łączącą królewską Starą Warszawę i sąsiadującą Nową Warszawą. Jako pierwsze umocnienia usypano w XIII wieku wał ziemny wokół Starej Warszawy. Między XIV a XVI wiekiem powstały fortyfikacje murowane. Barbakan powstał jako ostatni bo w 1548 roku. Jego autorem był znany architekt tworzący na Mazowszu Jan Baptysta z Wenecji. Nazwa Barbakan wywodzi się prawdopodobnie od włoskiego barba cane co oznacza psią brodę. Jeżeli przyjrzymy się bramie wjazdowej rzeczywiście można się dopatrzyć otwartego psiego pyska, który zaprasza z biednych przedmieść wprost do królewskich włości. Zadaniem naszego psiaka była szczególna obrona miasta w razie ataku. Do miasta można było dostać się przez Barbakan jedynie przez zwodzoną bramę, która była przerzucana nad fosę. Dodatkowo bramy pilnowali liczni łucznicy.

Przejdź do góry