06 - BAZAR RÓŻYCKIEGO

Bazar Różyckiego powstał pod koniec XIX wieku z inicjatywy żydowskiego przedsiębiorcy Manasa Ryby. Fundatorem przedsięwzięcia był Julian Różycki znany farmaceuta i filantrop. Bazar powstał na terenie posesji Różyckiego między ulicami Targową, Ząbkowską i Brzeską. Przy Targowej 56 znajdował się dom Manasa Ryby, skąd zarządzał przedsięwzięciem. W Polsce międzywojennej bazar stał się jednym z czołowych targowisk ówczesnej Warszawy. Warto wspomnieć, że przed wojną handlem na bazarze zajmowali się głównie Żydzi. Po wojnie mimo upaństwowienia bazaru wciąż kwitł tu handel prywatny. Bazar Różyckiego przeniknął do świadomości mieszkańców Warszawy jako część tutejszego folkoru. Choć działa tu obecnie mniej stoisk wciąż można kupić popularne w PRL u. słynne pyzy i flaki z olejem.

Go to Top