03 - CERKIEW MARII MAGDALENY RÓWNEJ APOSTOŁOM

Cerkiew praska powstała w 1867 roku dla osiedlającej się tu masowo ludności rosyjskiej. Została zaprojektowana w stylu bizantyjsko – ruskim przez
Nikołaja Syczewa. Patronką świątyni została św. Maria Magdalena, której ikonę podarowała caryca Maria Aleksandrowna. Kościół wybudowany planie
krzyża greckiego obejmuje dwie kondygnacje. We wnętrzu możemy oglądać wspaniały trzyrzędowy ikonostas przedstawiający zwiastowanie i czterech
ewangelistów. Najistotniejsza jest dolna część świątyni z kaplicą Męki Pańskiej. Możemy tu oglądać kopię cudownego obrazu Matki Bożej Iwierskiej, podarowaną przez mnichów z Athos. Znajdują się tu także fragmenty mozaiki z głową Jezusa i apostołów z nieistniejącego soboru Aleksandra Newskiego. Warto zaznaczyć że kościół w czasie II wojny światowej nie odniósł większych strat. Obecnie pełni on funkcję cerkwi metropolitalnej.

Przejdź do góry