08 - FABRYKA WÓDKI

Na ulicy Ząbkowskiej możemy podziwiać neogotycki gmach z XIX wieku dawnej fabryki wódki Koneser. Fabryka była wyposażona w nowoczesny sprzęt i należała do pierwszych zelektryfikowanych w Warszawie. Już na początku XX‑ego wieku produkowano tu 150 gatunków wódek i likierów. W celu ułatwienia transportu doprowadzono dwie linie torów z bocznicy kolejowej. W Polsce międzywojennej zakłady przejęło państwo, wtedy też zaczął się ich intensywny rozwój. Zaczęto wtedy produkować wódki smakowe oraz słynną Wyborową. Wraz z rozwojem fabryki zaczęto w owym czasie zatrudniać coraz więcej pracowników co miało znaczny wpływ na rozwój infrastruktury praskiej. Mimo zniszczeń podczas II wojny światowej część budynków przetrwała. Po wojnie fabrykę przejęły Warszawskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego ,,Polmos”. Po upadku PRL-u zakłady zaczęły stopniowo popadać w zadłużenie aż ostatecznie jej zamknięto w 2007 roku.

Go to Top