KATEDRA ŚW. JANA

03 - KATEDRA ŚW. JANA

Kościół powstał w samych początkach Warszawy między XIII a XIV wiekiem jako zwykły kościół parafialny. To tu przychodzili modlić się mieszczanie i książęta mazowieccy. W XIV wieku za panowania księcia Janusz I został rozbudowany w stylu gotyckim i uzyskała status katedry. Kościół rozbudowano w XVI wieku za panowania dynastii Jagiellonów. Wtedy też umieszczono tu najpiękniejsze rzeźby, obrazy i epitafia. Kościół był nie tylko miejsce kultu, tu tez odbywały się ważne wydarzenia polityczne. Tuż odbywały się uroczystości przed rozpoczęciem sejmu. Przez wieki pełniła ona nie tylko funkcje koronacyjne ale tu też chowano władców i biskupów. Tu też pochowano króla Stanisława Augusta, prymasa Stefana Wyszyńskiego i Marcello Baciarellego.

Przejdź do góry