11 - RZEŹBA SŁYNNEJ KAPELI PRASKIEJ

Pomysłodawca pomnika jest arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, który postanowił się odwdzięczyć za honorowe obywatelstwo miasta stołecznego Warszawy. Pomnik autorstwa Andrzeja Renesa nawiązuje do kapel podwórkowych grających na Pradze przed wojną. Wykonany z mosiądzu postument przedstawia pięć postaci – skrzypka akordeonistę, gitarzystę, bandżolistę i bębniarza. Pomnik został odsłonięty w 2006 roku przy akompaniamencie współczesnych zespołów nawiązujących do dawnego folkloru – Kapela Praska i Różyc Orkiestra. Nie zabrakło tez kapeli kurpiowskiej z Kadzidła.

Przejdź do góry