09 - ULICA ZĄBKOWSKA

Ulica Ząbkowska obok Brzeskiej to jedna z wizytówek współczesnej Pragi. Wiadomo że już w XVI wieku była wytyczona tu droga. W XVIII wieku tereny te należały do folwarku Szmula Zbytkowera. Wtedy też zaczęło się rozwijać intensywnie osadnictwo. Już w XIX wieku koncentrowali się tu głównie Żydzi, trudniący się handlem. Nie przypadkowo nazywano Ząbkowską praskimi Nalewkami. Pod koniec XIX wieku ulicę wybrukowano i pociągnięto nią tramwaj elektryczny. Do dziś możemy oglądać tu oryginalny bruk i fragmenty torów. Na rogu ulic Ząbkowskiej i Targowej możemy oglądać imponującą kamienicę Szeina i Tychońskiego z początku XX wieku. Charakterystycznym elementem jest wieżyczka zakończona cynkowaną kopula ze szpicą. Obecne zwieńczenie jest kopią a oryginał znajduje się w Muzeum Pragi.

Go to Top