UMSCHLAGPLATZ

05 - UMSCHLAGPLATZ

Pomnik Umschlagplatz powstał na terenie dawnego placu przeładunkowego, skąd transportowano Żydów z warszawskiego getta do obozu w Treblince. Pomnik został odsłonięty 18 kwietnia 1988 roku w przeddzień rocznicy powstania w gettcie. Postument zaprojektowała Hanna Szmalenberg a wyrzeźbił go Władysław Klamerus. Przedstawia on mur z szarego granitu w kształcie prostokąta z czarnym pasem na ścianie frontowej. Motyw ten nawiązuje do żydowskiego tałesu. Brama wejściowa jest zwieńczona półokrągłą czarną tablicą przypominającą macewę, na której wyrzeźbiono motyw roztrzaskanego lasu. W kulturze żydowskiej strzaskane drzewo symbolizuje nagłą śmierć. Na wewnętrznej ścianie budynku przedstawiono 400 najbardziej popularnych przed wojna imion polskich i żydowskich co ma symbolizuje to kilkusetletnie współistnienie obydwu narodów. Każde imię symbolizuje tysiąc ofiar warszawskiego getta. Na budynku obok wyryto cytat z księgi Hioba w języku polskim, judysz i hebrajskim: „Ziemio nie kryj mojej krwi, iżby mój krzyk nie ustawał”.

Go to Top