UNIWERSYTET WARSZAWSKI

11 - UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Uniwersytet powstał w 1816 roku na wniosek cara Aleksandra I. Jednymi z inicjatorów powstania uczelni byli hrabia Stanisław Potocki i ksiądz Stanisław Staszic. Mimo, że w tym okresie Królestwo Polskie przynależało do Cesarstwa Rosyjskiego posiadało ono pewną autonomię. Przykładem tego jest nie tylko powstanie uniwersytetu ale tez szeroko rozwinięta działalność kulturalna. Początkowo uczelnia posiadała jedynie w wydziałów : Prawa i Administracji, Medycyny, Filozofii, Teologii, Nauk i Sztuk Pięknych. Godłem, które zatwierdzono i obowiązuje do dziś jest orzeł w koronie, którego otacza pięć gwiazd, symbolizujących pięć początkowych wydziałów. W lewej szponie trzyma gałązkę palmy a w prawej lauru. Sam uniwersytet ulokowano przy Krakowskim przedmieściu przeznaczając na jego działalność pałacyki należące wcześniej do rodzin magnackich. Bibliotekę nowo powstałej uczelni rozlokowano w XVII-wiecznym Pałacu Kazimierzowskim. Tu też uprzednio rezydowali królowie z dynastii Wazów Władysław IV i Jan Kazimierz. W XVIII wieku działała tu Szkoła Rycerska powstała dla młodzieży z rodzin arystokratycznych. Ciekawym obiektem jest Szpital św. Rocha wybudowany w stylu późnego baroku. Powstał on na początku XVIII wieku dla potrzeb bractwa św. Rocha. Jeszcze w XIX wieku mieściły się tu kliniki szkoły lekarskiej a w okresie międzywojennym szpital miejski. Obecnie działa tu Instytut Kultury Polskiej organizacje studenckie oraz przychodnia lekarska.

Go to Top