ZACHOWANY MUR GETTA

08 - ZACHOWANY MUR GETTA

2 października 1940 roku decyzją hitlerowskich władz okupacyjnych utworzono na terenie dzielnicy północnej getto. Zgodnie z zarządzeniem wszyscy Żydzi zamieszkujący Warszawę zostali przeniesieni na obszar getta. W listopadzie tego samego roku dzielnica żydowska została całkowicie oddzielona od reszty miasta trzymetrowym murem z drutem kolczastym. Getto podzielono na małe i duże. Granicą była ulica Chłodna, nad którą biegła kładka. Warunki życia w getcie były bardzo ciężkie, wiele osób przymierało głodem. Całe szczęście Żydzi mogli liczyć na wsparcie Polaków, którzy ryzykując życie dostarczali jedzenie do getta. Przebywający na ternie getta Emanuel Ringelbum opisuje heroizm Polaków w swoich notatkach.

Go to Top